گروه بندی مسابقات فوتبال دسته دوم بخش بوشکان

گروه اول:دیار مهرطلحه _ برق خون _ ایرانجوان شاهیجان

گروه دوم:والفجر طلحه _ بهارستان کلمه _ استقلال تنگ زرد

و طی این گروه بندی شش تیم حاضر در دوگروه سه تیمی قرار گرفتند که از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند و نهایتا تیم قهرمان راهی مسابقات دسته اول خواهد شد.

اما شرحی بر تیم های دو گروه: در گروه اول مسابقات تیم های (دیار مهر) تیم نوبنیاد طلحه ,(برق خون) تیم همیشه حاشیه ای سالهای قبل که بعد از چند سال دوری از مسابقات به میادین بازگشته وتیم منظم وریشه دار(ایرانجوان شاهیجان )که هرسه انگیزه بالایی برای صعود دارند اما در  گروه دوم مسابقات که گروه نسبتا دشواری است:(والفجر طلحه) تیم همیشه  مدعی سالهای گذشته که بعد از چند سال غیبت به حضوری مقتدرانه در مسابقات می اندیشد,(بهارستان کلمه) نیز بعد از چند سال غیبت به فکر تکرار تاریخ است اما آن بهارستان کجا و این بهارستان کجاو دیگر تیم این گروه تیم با انگیزه وجوان(استقلال تنگ زرد) که در گروهی دشوار به فکر اثبات شایستگی های خود می باشد. 

مسابقات از 19 شهریور آغاز می شود وتا 10 روز ادامه دارد.

/ 0 نظر / 16 بازدید