پارس نام جدیدی برای پاس کلمه

تیم پاس کلمه به ناچار و بنا بر بخشنامه جدید وزارت ورزش و جوانان تغییر نام داد و از این به بعد این تیم با نام پارس کلمه در میادین حاضر خواهد شد.

این اتفاق در حالی رخ داد که مسئولین باشگاه پاس کلمه دست به هر کاری زدند تا این اتفاق نیفتد و نام  تیم تغییری نکند اما  بنا بر بخشنامه جدید وزارت ورزش وجوانان(سازمان تربیت بدنی سابق) مبنی بر اینکه از سال 90 هیچ تیمی نمی تواند با نامهای پاسٍٍ،پیروزی واستقلال نام خود را ثبت کند مسئولین باشگاه به ناچار وعلیرغم میل باطنی خود بعد از نزدیک به سه دهه فعالیت با نام پاس به تیم پارس تغییر نام داده و از این به بعد با این نام در میادین حاضر خواهند شد ولی با وجود این اتفاق همه ورزش دوستان بدانند نام پاس در ذهن وقلب بازیکنان وهوادران این تیم  ثبت شده و تغییر ناپذیر است.

/ 0 نظر / 11 بازدید