فریدون متولی به تیم پاس پیوست

این بازیکن پر سر وصدا که علاقه زیادی داشت تا در تیم قهرمان منطقه توپ بزند بالاخره به هدف خود رسید وبا تیم قهرمان منطقه قراردادی سه ساله امضا کرد.از نکات قابل ذکر این نقل انتقال مهم این است که صرف علاقه شخصی این بازیکن باعث این انتقال شد ومسئولین تیم پاس در این انتقال هیچ نقشی نداشتند

/ 2 نظر / 12 بازدید
رقیب

جناح چپ شما را بیمه خواهد کرد حتما ...هه هه هه ..

دوست

دلتون خاش روبرتو كارلوس رو گرفتين كه اخبارش را تو وبلاگ با تموم دل خاشي مي زنين