گروه بندی مسابقات بخش مرکزی

تیم ابوذر کلمه و والفجر طلحه نمایندگان بخش بوشکان در مسابقات بخش مرکزی حریفان خود را شناختند این مسابقات در سه گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد.تاریخ دقیق شروع بازیها

اعلام نشده اما گروه بندی مسابقات بخش مرکزی

گروه اول: والفجر - آبفا برازجان-بانک ملی شبانکاره-شاهین آبپخش

گروه دوم: ابوذر -پرسپولیس زیارت-دخانیات برازجان-شهرداری شبانکاره

گروه سوم:پیروزی بنار-چنوب برازجان-پیام دالکی-انقلاب درودگاه

 

/ 0 نظر / 10 بازدید