پست های ارسال شده در فروردین سال 1390

برنامه بازیهای فینال و رده بندی چهارجانبه

دیدار رده بندی   پاس    استقلال     پنج شنبه ۴/١/١٣٩٠ ساعت ١۶/٣٠ دیدار فینال       پرسپولیس     والفجر     شنبه ۶/١/١٣٩٠  ساعت ١۶/٣٠ در پایان اینجانب اختری ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 17 بازدید