شاهین صدرنشین دور دوم

  تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز تفاضل 1 شاهین 2 1 1 0 3 2 4 +1 2 استقلال 2 1 1 0 2 1 4 +1 3 پرسپولیس 2 1 1 0 3 2 4 +1 4 پاس 2 1 0 1 1 1 3 0 5 والفجر 2 0 1 1 1 2 1 _1 6 ابوذر 2 0 0 2 0 2- 0 _2

/ 1 نظر / 12 بازدید

اقای اختری جدول رو خراب نوشتید نه شاهین اوله و نه استقلال دومه درست بررسی کنید