نتایج بازيهاي پاس کلمه

متاسفانه نتايج قبل از سال 70 را نتوانستيم به دست بياوريم , شما دوست داران باشگاه پاس اگر اطلاعاتي از بازيها در دهه 60 داريد براي ما ارسال كنيد تا در وب باشگاه پاس قرار گيرد

نتایج کامل بازیهای پاس در سال70

 15تیرماه70پاس1شاهین بوشکان1

18تیر به علت حاظر نشدن ایرانجوان شاهیجان بازی سه بر صفر به  صود پاس اعلام می شود

٢۴تیرماه پاس1 شاهین فاریاب1

17مردادماه پاس صفر ایرانجوان طلحه1

25مردا پاس صفر مخابرات بوشکان 1 

نتايج كامل اين تيم در سال 71

26تير پاس1 والفجر صفر

16مرداد پاس5استقلال تنگ زرد صفر

23مردادپاس 1 شاهين 1

5شهريور پاس 1 والفجر2اين بازي در دقيقه 55تعطيل مي شود

17مهرپاس 3 استقلال فارياب صفر

24مهر پاس2 ايرانجوان 2 ضربات پنالتي را ايرانجوان 6بر5 مي برد

نتايج كامل پاس دربازيهاي حذفي سال72

7فروردين پاس3 مخابرات بوشكان صفر

9فروردين پاس 2ابوزر صفر

10فروردين پاس 2 برق صفر

فينال بازيها12فروردين پاس 1 استقلال فارياب صفر 

نتايج كامل پاس در بازيهاي دورهاي سال72

18تير پاس 1 والفجر صفر

25 تير پاس صفر برق خون 1

31تير پاس 3 استقلال فارياب صفر

6مرداد پاس صفر شاهين صفر

15 مرداد پاس 3 ايرانجوان طلحه صفر

22 مرداد پاس 2 ابوزر صفر

27 مرداد پاس 7 استقلال تنگ زرد صفر

 نتايج بازيهاي پاس درسال73

21مرداد پاس صفر برق خون صفر

28 مرداد پاس صفر ابوذر1

4شهريور پاس 3 استقلال فارياب صفر

11شهريور پاس 1 ايرانجوان شاهيجان صفر

25 شهريور پاس صفر شاهين 1 اين ديدار نيز ناتمام ماند وبازي سه بر صفر به صود شاهين اعلام شد تا پاس از ادامه بازيها باز بماند

نتایج کامل بازیهای در سال ٧٤

٢٠تیرماه پاس ٧ استقلال تنگ زرد صفر

26تير پاس 4 پرسپوليس شلدان صفر

2مرداد پاس 1برق صفر

12 مرداد پاس 4 والفجر 1

بازيها ناتمام ماند

نتايج كامل بازيها در سال 75

10مردادپاس 4 برق صفر

17 مرداد پاس 1 استقلال تنگ زرد صفر

19 مرداد پاس1 شاهين صفر

29 مرداد پاس1 ايرانجوان طلحه 1

6شهريور پاس صفر والفجر صفر

8 شهريور پاس 1 انتظام تنگ زرد صفر اين بازي به جنجال كشيده شد و حميد عمراني با چند بازيكن انتظام به زدوخورد پرداختند

پاس صفر ابوزر 1

نتايج كامل تيم پاس در سال 76

30مرداد پاس 5 انتظام 3

3شهريور پاس 1 مقاومت صفر

6شهريور پاس5 والفجر صفر

8 شهريور پاس صفر ابوزر 1

21شهريور پاس 2 شاهين 1

 

نتايج بازيهاي پاس در جام حذفي سال 77

دوم فروردين پاس 2 انتظام 0

11فروردين پاس صفر استقلال 1

نتايج كامل پاس در بازيهاي دوره اي سال77

20 مرداد پاس 3 ايران جوان 1

24 مرداد پاس صفر ابوذر 2

28 مرداد پاس 3 والفجر 3

31مرداد پاس 2 استقلال فارياب صفر

12 شهريور پاس 2 شاهين صفر

 نتايج كامل پاس در بازيهاي دوره اي78

8مرداد پاس2ايرانجوان طلحه1

11مرداد پاس2 والفجر 1

15مرداد پاس0 پيام طلحه1

21مرداد پاس2 بهارستان2

25مرداد پاس1 شاهين فارياب1

29مرداد پاس2 ابوذر0

6مرداد پاس2 استقلال فارياب0

 نتايج بازيهاي پاس در سال80

3مرداد پاس1 والفجر0

6مرداد پاس1 شاهين فارياب1

10مرداد پاس1 كشاورز فارياب1

12مرداد پاس1 ابوذر1

19مرداد پاس0 استقلال فارياب1

24مرداد پاس 2 كشاورز بوشكان2

نتايج بازيهاي در سال81

پاس 5 ايرانجوان طلحه 2

پاس 1 شاهين فارياب 1

پاس 4 استقلال فارياب 1

پاس 3 تعاون بوشكان 0 اين بازي نيمه تمام ماند وپاس 3 بر صفر برنده اعلام شد

پاس 1 بهارستان 1 در ضربات پنالتي بهارستان برنده بازي شد

نتايج بازيهاي در سال82

30تير پاس2 ابوذر2

2مرداد پاس3 استقلال فارياب0

7مرداد پاس1 ايرانجوان0

10مرداد پاس0 بهارستان0

14مرداد پاس4 والفجر طلحه5

18مرداد پاس1 پيام طلحه1

24مرداد پاس2 شاهين0


  

/ 0 نظر / 7 بازدید