مهدی امینی شاید در جمع سبز پوشان

تیم پاس برای حضوری مقتدرانه در مسابقات زیر گروه شهر ستان به دنبال جذب چند یار کمکی برای تقویت تیم می باشد که حضور مسیب ورزندی از تیم پارس قطعی شده اماحضور عبدالرضا متولی که انگیزه بالایی برای همراهی تیم پاس در مسابقات دارد بخاطر مشکل قرار داد در پرده ای از ابهام قرار دارد که امید است با همکاری مسئولین تیم پارس این مشکل بر طرف شود و دیگر یار کمکی تیم پاس مهدی امینی هافبک مهاجم تیم شاهین فاریاب است که اگر مشکلی پیش نیاید انتقال قرضی وی قطعی خواهد شد و سبز پوشان می توانند از این مهره تاثیر گذار در مسابقات استفاده کنند.

صحبت ها بر سر انتقال قرضی یک یا دو بازیکن دیگر به گوش می رسد که در صورت قطعی شدن اعلام خواهد شد. 

/ 0 نظر / 12 بازدید