برنامه ونتایج مسابقات فوتبال زیر گروه شهرستان دشتستان

در ضمن بازی دو تیم ایثار وحدتیه وپرسپولیس دهداران نیز برگزار نشد واما تیم پاس نماینده بخش بوشکان در این مسابقات فردا ساعت 15 در استادیوم تختی برازجان در دیداری سخت ومشکل به مصاف برق قهرمان برازجان خواهد رفت. 

اما نتایج و برنامه دو هفته ابتدایی مسابقات به شرح زیر است.

پنج شنبه 22/7/89  ساعت 15  آبفای برازجان 2   پرسپولیس آببخش0       ورزشگاه برازجان

پنج شنبه 22/7/89 ساعت15   شاهین آبپخش2 پیام دالکی 1                   ورزشگاه آبپخش

پنج شنبه 22/7/89 ساعت 15 ایرانجوان ش1   استقلال وحدتیه2             ورزشگاه وحدتیه

پنج شنبه 22/7/89 ساعت 15 ایثار وحدتیه  -  پرسپولیس دهداران   برگزار نشد   شبانکاره

شنبه 24/7/89    ساعت 15   پیروزی بنار  0  -  انقلاب دورودگاه 1     ورزشگاه شبانکاره

دوشنبه 26/7/89   ساعت 15  برق برازجان -  پاس کلمه                 ورزشگاه برازجان

دوشنبه 26/7/89   ساعت15   پیام دالکی  - پرسپولیس دهداران     ورزشگاه دالکی

دوشنبه 26/7/89   ساعت 15  آبفای برازجان - پرسپولیس ش         ورزشگاه شبانکاره

سه شنبه 27/7/89 ساعت 15 استقلال وحدتیه  - انقلاب درودگاه      ورزشگاه سعد آباد

سه شنبه 27/7/89 ساعت 15  پیروزی بنار  - پرسپولیس آبپخش       ورزشگاه آبخش

چهارشنبه 28/7/89   ساعت 15  پاس کلمه - شاهین آبپخش         ورزشگاه برازجان

چهارشنبه 28/7/89  ساعت 15   برق برازجان  - ایثار وحدتیه        ورزشگاه برازجان

....این برنامه براساس برنامه هیئت فوتبال برازجان تنظیم شده وادامه آن متعاقبا اعلام خواهد شد

/ 0 نظر / 16 بازدید