ادامه برنامه مسابقات زیرگروه دشتستان

هیئت فوتبال شهرستان دشتستان برنامه ادامه مسابقات زیرگروه دشتستان را اعلام کرد

ادامه این مسابقات به شرح زیر می باشد:

 

یک شنبه ۱۷ / ۷/ ۱۳۹۰ شهداء خلیفه ای - ابوذر کلمه              شبانکاره

یک شنبه ۱۷/ ۷ /۱۳۹۰ آبفا برازجان - بانک ملی شبانکاره           برازجان

دوشنبه ۱۸ /۷ /۱۳۹۰ دخانیات برازجان - پرسپولیس زیارت          برازجان

سه شنبه ۱۹ / ۷ /۱۳۹۰ پیروزی بنار- جنوب برازجان                 برازجان

پنج شنبه ۲۱ /۷/ ۱۳۹۰ شهداء خلیفه-پرسپولیس زیارت             برازجان

جمعه ۲۲ /۷ /۱۳۹۰ دخانیات برازجان-ابوذر کلمه                        برازجان

یک شنبه۲۴ /۷ /۱۳۹۰ آبفا برازجان- شاهین آبپخش                برازجان

ضمنا همه بازی ها راس ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه آغاز می گردد.

/ 0 نظر / 13 بازدید