تاریخچه بازیهای پاس وپارس از سال72

 

رضا رضایی  از تیم پاس با 6 گل بهترین گلزن بازیهای پاس وابوذر است وعلی منفرد از تیم ابوذر با 5 گل در رده بعدی قرار دارد

واما تاریخچه بازیهای پاس وابوذر از سال 72 بدین ترتیب است :

جام حذفی سال 72: پاس 2 ابوذر 0  گلهای پاس :نگهدار بازیار , محسن فخری

تابستان 72: پاس 2 ابوذر 0  گلهای پاس :یوسف رضایی سیامک مبرزی 

تابستان 73(طلحه):ابوذر 1 پاس 0  گل ابوذر: بارانی نیکوکار

تابستان 75(فینال .برازجان): ابوذر 1 پاس 0  گل ابوذر :نعمت صابری

تابستان 76(کلمه): ابوذر ١ پاس 0 گل ابوذر :علی ورزندی

تابستان 77( کلمه): ابوذر ٢ پاس 0 گلهای ابوذر :نعمت صابری

تابستان 78(کلمه): پاس 2 ابوذر 0 گلهای پاس :اردشیر رضایی.یوسف رضایی 

تبستان 79(فاریاب):پاس 1 ابوذر 1 گل پاس :اردشیر رضایی .گل ابوذر : غلامحسن منفرد

تاستان 80(کلمه): پاس 1 ابوذر 1  گل پاس :رضا رضایی   .گل ابوذر :بهرام صابری 

تابستان 82(کلمه):پاس 2 ابوذر 2 گلهای پاس:حمید لیرکی.وحید قشقایی . گلهای ابوذر :عباس آرمون .فریدون متولی 

تابستان 83(کلمه):پاس 0 ابوذر0

جام حذفی 84: پاس 2 ابوذر0  گلهای پاس: رضا رضایی. قاسم رضایی

تابستان 85(کلمه):ابوذر 2 پاس 1 گل پاس:عادل مبرزی  گلهای ابوذر:کاظم خرم. علی ورزندی

جام حذفی 86(کلمه):ابوذر 4 پاس 2  گلهای ابوذر:علی منفرد 3گل کاظم خرم 1گل . گلهای پاس:رضا رضایی .محمد علی رضایی

تابستان 86(فاریاب):ابوذر 1پاس 0    گل ابوذر :علی منفرد

تابستان87(بوشکان):پاس 1 ابوذر 0   گل پاس:رضا رضایی

تابستان 88(فاریاب): پاس 1 ابوذر 1   گل پاس :رضا رضایی.  گل ابوذر :علی منفرد 

تابستان89(کلمه):  پاس 1  ابوذر 0    گل پاس :رضا رضایی

* ابوذر  7 برد      تعداد گلها 17

*پاس 6 برد       تعداد گلها 17

* بهترین گلزن ابوذر : علی منفرد 5 گل 

*بهترین گلزن پاس: رضا رضایی 6 گل

 

/ 0 نظر / 12 بازدید